شرکت مدیریت راهکار گستران آوادیس، ارائه کننده خدمات جامع مورد نیاز مجتمع های تجاری چند منظوره در قالب سبد محصولی هفت خدمته می باشد.

خدماتمان را در سطح، استانداردهای بین المللی صنعت مجتمع های تجاری چندمنظوره و نیم نگاهی به شرایط بومی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری نزدیک با انجمن مجتمع های تجاری چندمنظوره ایران و اتحادیه بین المللی مجتمع های تجاری (ICSC) ارائه می کنیم.

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG